Skip to main content

Genoptræning

25-06-2019

I denne rapport belyses befolkningens brug af genoptræning ud fra selvrapporterede oplysninger fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt den voksne befolkning i Danmark på 16 år eller derover (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen, SUSY). Genoptræning defineres i denne undersøgelse som en målrettet, planlagt indsats, der har til formål at generhverve funktioner og træne betydningsfulde færdigheder, således at man kan klare sig selv i hverdagen.

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Michael Davidsen, Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen