Skip to main content

Dietary patterns, meat intake and health

14-11-2019

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har undersøgt sammenhænge mellem kostkvalitet, kødindtag og sygdomsrisiko. Undersøgelsen bruger data om kostvaner blandt 10.000 danskere i alderen 15-75 år, som stammer fra tre nationale kostundersøgelser gennemført i perioden 2000-2013. Undersøgelsen er finansieret af Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Forskerne har undersøgt sammenhænge mellem et højt kødindtag og udviklingen af visse hjertesygdomme samt kræft i tyk- og endetarm ved at sammenkøre kostdata fra deltagerne i kostundersøgelserne med data om de samme personer fra de landsdækkende sygdoms- og dødsårsagsregistre.

Undersøgelsen viser en tendens til, at et højt indtag af rødt og forarbejdet kød øger risikoen for især hjertesygdom. Resultaterne er dog ikke statistisk signifikante, og resultaterne viser dermed ikke en sikker sammenhæng.

Da undersøgelsen har fokus på sygdomme, som sædvanligvis ikke rammer yngre mennesker, skal resultaterne ses i lyset af, at mange af de personer, som indgår i undersøgelsen, er for unge til at være i risikogruppen for at udvikle disse sygdomme. Forskerne mener derfor, at det vil være interessant at gentage undersøgelsen igen om fem til ti år for at se, om der kan påvises en sammenhæng mellem kosten og sygdomsrisikoen hos de samme personer, når de er blevet ældre.

Undersøgelsen viser også en tendens til, at en generelt usund kost øger risikoen for en for tidlig død. Selv om resultaterne ikke er statistisk signifikante, peger de dog alle i samme retning, nemlig at risikoen er lavere ved indtag af sund kost.

Undersøgelsen er udgivet af DTU Fødevareinstituttet.

Forfattere: Heddie Mejborn, Sanne Pagh Møller, Lau Caspar Thygesen, Karsten Kørup, Anja Biltoft-Jensen