Skip to main content

Brug af medicin

11-09-2019

I denne temarapport er brugen af medicin målt ved selvrapportering fra et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Spørgsmål om brug af medicin har været med i SUSY-undersøgelserne siden 1994, men på grund af flere ændringer i svarkategorierne i 2017 er det ikke muligt at foretage sammenligninger med i resultaterne fra de tidligere undersøgelser.

Svarpersonerne er blevet bedt om at angive deres brug af forskellige former for receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin inden for en 14-dagsperiode. Der er alene blevet spurgt til brugen af forskellige former for medicin og ikke til mængden eller typen af denne.

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Michael Davidsen, Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen.