Skip to main content

Børns mentale helbred og trivsel

03-12-2019

De fleste børn trives og har det godt mentalt, men der er stadig et betydeligt mindretal, der har mentale helbreds- og sundhedsproblemer.

Sundhedsplejersken er en af de første fagpersoner, der møder barnet og dets familie, og sundhedsplejersken har derfor en enestående mulighed for at bidrage til en tidlig og forebyggende indsats. Sundhedsplejersken ser næsten alle børn og familier og har meget erfaring med at undersøge barnets trivsel og udvikling.

Resultaterne fra denne rapport viser, at sundhedsplejersken tidligt kan opspore markører for senere mentale helbredsproblemer og således give de mest sårbare børn og deres familier den støtte og vejledning, der er nødvendig.

Rapporten viser tal for Region Hovedstaden og er udarbejdet i samarbejde mellem Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed.

 

Forfattere: Sofie Weber Pant, Trine Pagh Pedersen, Janni Ammitzbøll, Bjørn E. Holstein, Anne Mette Skovgaard