Skip to main content

Arbejdsmilj√ł

25-06-2019

I denne rapport belyses det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø blandt erhvervsaktive personer i Danmark i alderen 16-64 år på baggrund af selvrapporterede oplysninger fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt voksne på 16 år eller derover (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen, SUSY).

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Michael Davidsen, Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen