Skip to main content

Alternativ behandling

16-01-2019

De primære formål med brug af alternativ behandling er forebyggelse af sygdom/øget velvære samt behandling af milde symptomer. Desuden bruges alternativ behandling ofte som ét af flere behandlingstilbud i tilfælde af mere alvorlige symptomer og sygdomme og dermed som supplement til de behandlingstilbud, der gives i det etablerede sundhedsvæsen.

I denne temarapport belyses brugen af alternativ behandling ud fra selvrapporterede oplysninger fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt den voksne befolkning i Danmark på 16 år eller derover. 

 

Forfattere: Ola Ekholm, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Michael Davidsen, Anne Illemann Christensen