Skip to main content

Very Brief Advice

26-05-2018

Dette notat er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen i 2017 i forbindelse med forarbejdet til en opdatering af forebyggelsespakken om tobak. Notatet omfatter en grundig gennemgang af evidensgrundlaget bag den korte, britiske henvisningsmetode til rygestoptilbud, Very Brief Advice (VBA), samt danske erfaringer med brugen af VBA-metoden. VBA, som primært benyttes i almen praksis, omfatter deleelementerne: 1) Spørg 2) Rådgiv 3) Henvis. Henvisningsmetoden har de senere år vundet indpas i Danmark og vurderes at have et stort potentiale til at reducere forekomsten af rygning i befolkningen, blandt andet fordi metoden er let at implementere og ikke kræver særlige kundskaber at anvende. Det fremgår af notatet, at de foreløbige danske erfaringer tegner lovende, både blandt de professionelle aktører og målt på deltagelse og rygestop.

I notatet understreges dog behovet for videnskabelige studier af VBA-metoden, før det endeligt kan konkluderes, om VBA har en direkte effekt på rygning. Endvidere er der behov for at systematisere de danske erfaringer med brugen af VBA-metoden, blandt andet med henblik på indsamling og udveksling af erfaringer på tværs af sektorer og faggrupper.

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Mette Marie Kristensen, Nanna Schneekloth Christiansen, Anna Paldam Folker