Skip to main content

Sundhedsprofil for børn og unge

04-12-2018

Denne rapport omhandler sundheden blandt børn og unge i Region Hovedstaden og bygger på data for tre aldersgrupper i 2016/2017. Sundhedsproblemer hos børn og unge har store omkostninger for barn og familie og kan trække spor ind i voksenlivet. Det er derfor en vigtig samfundsmæssig opgave at sikre sundheden og en sund udvikling hos børn og unge. For at kunne tilrettelægge tidlige forebyggende og sundhedsfremmende indsatser er det afgørende at have gode data om børn og unges sundhed som hjælp til at dimensionere og prioritere de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.

 

Forfattere: Janni Ammitzbøll, Sofie Weber Pant, Bjørn E. Holstein, Trine Pagh Pedersen, Pernille Due