Skip to main content

Sund aldring

02-05-2018

Andelen af +65-årige forventes at stige i de kommende år som en konsekvens af en stigende middellevetid og på grund af små fødselsårgange (3). Dette medfører en væsentlig demografisk ændring, som vil få central betydning i fremtiden. Spørgsmålet er således, hvordan sundhedstilstanden ser ud hos den ældre del af befolkning, og hvilken betydning sund aldring har?

Formålet med rapporten er at undersøge udviklingen i sund aldring mellem 2010 og 2013.

 

Forfattere: Sanne Pagh Møller, Maja Bæksgaard Jørgensen & Michael Davidsen