Skip to main content

Søvn

23-10-2018

Mennesket bruger omkring en tredjedel af sit liv på at sove, og det er af afgørende betydning for den enkelte at få tilstrækkeligt søvn. På kort sigt påvirker søvnen vores almene, daglige velbe-findende, men søvn har også mere langvarige indvirkninger på helbredet.

I denne temarapport belyses søvn ud fra selvrapporterede oplysninger fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt den voksne danske befolkning på 16 år eller derover (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017).

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Michael Davidsen, Ola Ekholm og Anne Illemann Christensen