Skip to main content

Risikofaktorer for udvalgte hjertesygdomme

08-02-2018

Risikofaktorer forbundet med livsstil og psykosociale faktorer er relateret til hjertesygdomme. Helt specifikt er rygning, overvægt, kost, udbrændthed/dårlig mental sundhed, fysisk inaktivitet, søvnmangel, alkoholindtag, stress, mangel på socialt netværk, psykisk belastende arbejdsmiljø, angst, depression og personligheds-type alle risikofaktorer, der er associeret med risikoen for at udvikle hjertesygdomme.

Rapport er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed på vegne af Hjerteforeningen og er en del af En Helhjertet Indsats. En Helhjertet Indsats fokuserer på fire kerne-områder; forebyggelse, præhospital/akut, rehabilitering og palliation samt Dansk Hjerteregister.

Denne rapport er én af to rapporter, som beskæftiger sig med forebyggelsesdelen af En Helhjertet Indsats, og omhandler risikofaktorer og deres betydning for udvalgte hjertesygdomme. Rapporten belyser ligeledes social ulighed indenfor risikofaktorer såvel som sygdom.

 

Forfattere: Sanne Pagh Møller, Ivalu Katajavaara Sørensen, Anne Illemann Christensen, Janne Schurmann Tolstrup