Skip to main content

Midtvejsevaluering af Inuuneritta II

22-02-2018

Rapporten er en midtvejsevaluering af folkesundhedsprogrammet Inuuneritta II. Der er tale om en procesevaluering, der fokuserer på, hvordan det er gået med at føre programmet ud i praksis.

Formålet med rapporten er at give konstruktive input, mens det stadig er muligt at justere og tilpasse programmet. Ved udgangen af 2016 havde alle 4 programområder i Inuuneritta II haft hvert deres indsatsår, og alle områder bør derfor ifølge planen være overgået til drift. Det derfor et oplagt tidspunkt at gøre status på implementeringen af programmet fra 2013-2016, det vil sige de første 4 år af programmets levetid på i alt 7 år. 

 

Forfattere: Christine Ingemann, Christina Viskum Lytken Larsen