Skip to main content

Mental sundhed og hjertesygdom. Et litteraturstudie

22-11-2018

Rapporten præsenterer resultaterne af et litteraturstudie, der har til formål at afdække: 1) om og på hvilken måde, herunder både som risikofaktorer og beskyttende faktorer, mental sundhed har betydning for udviklingen af hjertesygdom, og 2) hvilke konsekvenser hjertesygdom har i forhold til mental sundhed. 

I rapporten tegner der sig et billede af, at mental sundhed og hjertesygdom hænger sammen. 

Litteraturgennemgangen er gennemført for Hjerteforeningen.

 

Forfattere:  Amalie Oxholm Kusier, Sigurd Mørk Rønbøl Lauridsen, Teresa Victoria Høy og Teresa Holmberg