Skip to main content

Materiale og metode

12-06-2018

Statens Institut for Folkesundhed har i 1987, 1994, 2000, 2005, 2010, 2013 og 2017 gennemført nationalt repræsentative sundheds- og sygelighedsundersøgelser (SUSY-undersøgelserne) af den voksne (16 år eller derover) befolkning i Danmark.

I denne rapport beskrives SUSY-2017-stikprøven, der er en del af stikprøven til Den Nationale Sundhedsprofil 2017. SUSY-2017-stikprøven er national repræsentativ og omfatter 25.000 personer. 

 

Forfattere: Anne Illemann Christensen, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen