Skip to main content

Fri Start

05-03-2018

I Danmark ryger 16 % af den voksne befolkning dagligt, og denne andel har været stort set uændret de seneste år. Flertallet af rygerne ønsker at stoppe med at ryge, men kun få lykkes med det. Størstedelen af rygerne får ingen formaliseret støtte til rygestop til trods for, at netop hjælp til rygestop øger chancen for at stoppe med at ryge.

Interventionen Fri Start har til formål at sammenligne effekten af fire forskellige typer af rygestop til voksne rygere i Danmark. I denne minirapport beskrives de fire typer, om end fokus i særlig grad er på telefonrådgivningen, da denne viser sig at have den største effekt.

Denne udgivelse er den fjerde i en serie under navnet Forskning til praksis fra Center for Interventionsforskning. Målet med serien er at tage grundtankerne fra vores evidensbaserede sundhedsinterventioner og præsentere dem på lettilgængelig vis for en bred målgruppe. Vores håb er, at erfaringerne og resultaterne således kan bringes i spil i praksis.

 

Forfattere: Kia Kejlskov Egan, Janne Tolstrup