Skip to main content

Contingency management

30-05-2018

Dette notat er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen for at tilvejebringe et vidensgrundlag for anvendelse af contingency management i rygestopinterventioner, herunder viden om effekt, implementering, rekruttering og målgrupper. Contingency management er en betegnelse for brugen af økonomiske eller andre former for incitamenter til at skabe adfærdsændringer blandt en given målgruppe. Dette vidensgrundlag har bistået rådgivning af kommunerne i forbindelse med en opdatering af forebyggelsespakken om tobak i 2017. 

 

Forfattere: Mette Marie Kristensen, Nanna Schneekloth Christiansen, Anna Paldam Folker