Skip to main content

Alkohol blandt gymnasie- og erhvervsskoleelever

13-08-2018

Denne rapport beskriver alkoholforbruget blandt unge på gymnasier og erhvervsuddannelser i Danmark. Endvidere belyser rapporten de unges forventninger til og oplevelser med alkohol, sammenhæng mellem trivsel og alkoholindtag samt sammenhængen mellem forældrenes socio-økonomiske status og alkoholindtag.

Analyserne er baseret på spørgeskemadata fra Ungdomsprofilen 2014 samt registeroplysninger om forældrenes socioøkonomiske status.

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af en projektgruppe fra Statens Institut for Folkesundhed. 

 

Forfattere: Maja Bramming, Sanne Pagh Møller, Veronica Pisinger, Anne Illemann Christensen,  Janne Schurmann Tolstrup