Skip to main content

Voksne med cerebral parese i Danmark

02-12-2017

To ud af tusind børn fødes med cerebral parese (CP), og diagnosen omfatter et fysisk og kognitivt handicap af varierende sværhedsgrad samt ofte yderligere handicap i form af epilepsi, tale-, syn-, høre- eller adfærdsvanskeligheder. CP er derfor et godt eksempel på et kronisk handicap. Langt de fleste børn med CP bliver både voksne og gamle, og voksne med let CP har samme forventede levetid som voksne uden CP.

Vi ved meget lidt om langtidskonsekvenserne af CP, herunder fysiske og psykiske helbredsproblemer, uddannelse- og erhvervsaktivitet og i hvor høj grad personer med CP selv stifter familie. Befolkningsbaseret forskning om helbred og sociale forhold for voksne med CP er oftest baseret på mindre selekterede populationer, der ikke umiddelbart kan generaliseres til andre voksne med CP. Dette er nødvendigt, hvis resultaterne skal bidrage til planlægning af støtte og tilbud til denne sårbare gruppe.

Rapporten præsenterer en registerbaseret analyse af sociale og helbredsmæssige forhold blandt voksne med CP i Danmark i 2012.

 

Forfattere: Susan I. Michelsen, Bjarne Laursen, Esben M. Flachs, Ida Voss, Pernille Due og Peter Uldall