Skip to main content

Ungdomsprofil

30-06-2017

Rapporten er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Ungdomsprofilen 2014. I rapporten beskrives sundhedsadfærd, fysisk helbred, mental sundhed, skoleliv og sociale relationer blandt unge i Roskilde Kommune. Resultaterne er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 2.741 gymnasieelever (inklusive hf), der i 2014 gik på et alment gymnasium i Roskilde Kommune.

Resultaterne for gymnasieelever i Roskilde Kommune sammenlignes endvidere med resultater for gymnasieelever i øvrige Region Sjælland (uden Roskilde Kommune) og i øvrige Danmark (uden Region Sjælland).

 

Forfattere: Camilla Gejl Pedersen, Anne Illemann Christensen, Janne S. Tolstrup