Skip to main content

Ulykker i Danmark 2015 opdelt på kommuner

02-08-2017

Rapporten præsenterer omfanget af sygehusbehandlet tilskadekomst på grund af ulykker, vold og selvmordsforsøg.For første gang er denne opgørelse foretaget opdelt på bopælskommunen for den tilskadekomne. Formålet med dette er at give de enkelte kommuner i Danmark et redskab til prioritering i den primære forebyggelse af tilskadekomst.

Rapportens tal er baseret på registreringer på de enkelte sygehuse og omfatter derfor i almindelighed ikke dødsulykker. Hver gang en tilskadekommen person henvender sig (eller henvises til) behandling på sygehus, registreres en række oplysninger om årsagen til tilskadekomsten: Om det er en ulykke, vold eller et selvmordsforsøg; skademekanismen; hvor skaden er sket; hvilken aktivitet personen var i gang med, da skaden skete; og ved trafikulykker transportmiddel og eventuel modpart. Disse registreringer er indberettet til Landspatientregisteret, hvorfra data er indhentet på afidentificeret form.

Rapporten omfatter data for 2015.

 

Forfattere: Bjarne Laursen, Jonas Schaarup