Skip to main content

Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2030

19-08-2017

Formålet med rapporten er i form af forskellige fremskrivningsscenarier for både direkte og indirekte mål for sygeligheden at estimere den antalsmæssige sygdomsudvikling frem til 2030 for sygdommene kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og type 2-diabetes, som begge er sygdomme af stor betydning for folkesundheden i Danmark. Ved de antalsmæssige fremskrivninger belyses betydningen af såvel den sygdomsmæssige som af den demografiske udvikling.

Undersøgelsen er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet.

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Lau Caspar Thygesen, Michael Davidsen