Skip to main content

Sundhedsplejerskers bemærkninger til sprog og kommunikation

28-10-2017

Barnets sprog- og kommunikationsudvikling har stor betydning for dets trivsel og senere sociale og faglige færdigheder. I forbindelse med pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger af børn er der kommet en øget politisk opmærksomhed på barnets tidlige sprogtilegnelse. Samtidig ses en øget bevidsthed om, at jo tidligere en forebyggende indsats sættes ind, jo større udbytte er der deraf.

Rapporten er baseret på sundhedsplejerskers journaldata og registerdata om 29.815 børn, der er født i 2015. Børnene kommer fra de 31 kommuner tilmeldt Databasen Børns Sundhed.

 

Forfattere: Sofie Weber Pant, Anette Johansen