Skip to main content

Sundhedsadfærd og helbred blandt patienter med kontakt til hospital og almen praksis

04-07-2017

Rapporten beskriver det mulige forebyggelsespotentiale hos patienter med kontakt til henholdsvis almen praksis og hospitalsvæsenet (somatiske indlæggelser, somatiske ambulante kontakter og somatiske skadestuekontakter).

Rapporten belyser sundhedsadfærd samt fysisk og mentalt helbred blandt personer med kontakt til almen praksis og hospitalsvæsenet sammenlignet med den resterende danske befolkning. Sundhedsadfærd og helbred beskrives på baggrund af selvrapporterede oplysninger fra Den Nationale Sundhedsprofil 2013. Oplysninger om kontaktform er baseret på Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret.

 

Forfattere: Camilla Gejl Pedersen, Michael Davidsen, Nanna Borup Johansen, Anne Illemann Christensen, Janne S. Tolstrup