Skip to main content

Socialt udsattes dødelighed og brug af sundhedsvæsenet

01-10-2017

Rapporten præsenterer resultaterne af en registerbaseret analyse af dødelighed og brug af sundhedsvæsenet blandt socialt udsatte i perioden 2007-2015. I rapporten følges i alt 1.975 personer, der deltog i spørgeskemabaserede undersøgelser af socialt udsattes sundhed, sygelighed og trivsel - SUSY UDSAT 2007 og SUSY UDSAT 2012 - gennemført i henholdsvis 2007 og 2012 af Statens Institut for Folkesundhed for Rådet for Socialt Udsatte.

Formålet med rapporten er at beskrive socialt udsattes dødelighed, middellevetid, dødsårsager og brug af sundhedsvæsenet i forhold til den øvrige danske befolkning.

 

Forfattere: Leise Strøbæk, Michael Davidsen og Pia Vivian Pedersen