Skip to main content

Sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

25-02-2017

Denne rapport præsenterer resultaterne af tre forskellige analyser af sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Hensigten er at bidrage med et nuanceret analysegrundlag omkring sammenhæng i indsatsen for borgere med længerevarende psykiske lidelser, der både har behov for en løbende behandlingsmæssig indsats og forskellige former for kommunal støtte.

Rapporten bygger på interviews med 15 personer med psykiske lidelser såsom skizofreni, bipolar sygdom, svær depression og angst, som har mangeårig erfaring med forskellige typer af indsatser fra psykiatrien og det kommunale system.
Rapporten er udarbejdet for Sundheds- og Ældreministeriet som en del af analysegrundlaget til Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der i 2016 er nedsat af Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

 

Forfattere: Anna Paldam Folker, Mette Marie Kristensen, Ida Nielsen Sølvhøj, Sara Flint, Amalie Oxholm Kusier & Morten Hulvej Rod