Skip to main content

Rygevaner blandt gymnasie- og erhversskoleelever

16-06-2017

Rapporten er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Ungdomsprofilen 2014. I rapporten beskrives rygevaner og sammenhængen med øvrige livsstilsfaktorer blandt elever på gymnasier og HF samt erhvervsuddannelser i 2014. Resultaterne er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 70.503 gymnasieelever (inklusive HF) og 4.022 grundforløbselever samt spørgeskemabesvarelser fra rektorer, direktører og afdelingsledere på gymnasier og erhvervsskoler, der har deltaget i Ungdomsprofilen 2014.

En del af resultaterne sammenlignes med resultater fra undersøgelsen Gymnasie- og HF-elevers sundhedsvaner og livsstil 1996-97.

 

Forfattere: Kia Kejlskov Egan, Veronica Sofie Clara Pisinger, Anne Illemann Christensen, Janne S. Tolstrup