Skip to main content

Rødvin, gulerødder og sociale relationer

16-09-2017

Rapporten præsenterer resultaterne af en interviewundersøgelse, der belyser sundhedsopfattelser hos borgere, der har deltaget i kræftrehabilitering i Center for Kræft og Sundhed København (CKSK).

Rapporten viser, at kræftramte borgere har en kompleks opfattelse af, hvad sundhed er og betyder for dem. De forbinder blandt andet sundhed med grøntsager, motion, livsnydelse og nære sociale relationer. De oplever endvidere, at det er vanskeligt at forholde sig til deres sundhed, når disse forskellige aspekter skal afvejes i forhold til hinanden. Rapporten viser også, at værdien af sundhed er relativ og subjektiv for den enkelte borger. Fælles for de kræftramte borgere er, at de både ønsker et aktivt liv, hvor de er mobile og ved godt helbred, og et liv, hvor nydelse og livskvalitet er i højsædet.

Rapporten henvender sig til praktikere på kræftrehabiliteringsområdet, men også til praktikere, der arbejder med andre former for rehabilitering. Resultaterne peger på, at sundhedsprofessionelle, der arbejder med rehabilitering, bør arbejde med sundhed i et bredt perspektiv, der for eksempel omfatter nydelse, socialt samvær og oplevelser i naturen.

 

Forfattere: Ida Holm Berner, Tine Tjørnhøj-Thomsen