Skip to main content

Naturens Rige

20-12-2017

Sund By Netværket inviterede i perioden august 2016 til december 2017 syv medlemskommuner til at blive en del af projektet Naturens Rige, et aktionslæringsforløb der skulle undersøge og skabe erfaring med, hvordan naturen bedst kan bruges i det mentale sundhedsfremmearbejde. Det overordnede mål med projektet var at fremme borgernes mentale sundhed.

Denne rapport er en beskrivelse og evaluering af arbejdet med projektet i kommunerne.

Forfattere: Ida Nielsen Sølvhøj og Anna Paldam Folker