Skip to main content

Mænd i København

31-08-2017

Rapporten præsenterer resultaterne af en formativ procesevaluering af projektet 'Mænd i København', som er en peer-til-peer indsats med henblik på at styrke sociale relationer og sundhedskompetencer blandt mænd i risiko for at udvikle type 2-diabetes. Hensigten med rapporten er at beskrive og vurdere, hvorvidt og hvordan en peer-til-peer indsats er en relevant metode til at skabe de ønskede forandringer i denne målgruppe, samt hvorledes et relevant peer-korps kan udvikles.

Rapporten er udarbejdet for Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning.

 

Forfattere: Nanna Ahlmark, Camilla Dindler