Skip to main content

Evaluering af I sikre h├Žnder

14-10-2017

Siden 2013 har fem kommuner deltaget i projektet I sikre hænder med det mål at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner hos borgere i primærsektoren samt at opnå forbedret ledelse og samarbejde med borgere og pårørende på de deltagende enheder i ældreplejen.

Denne rapport præsenterer resultaterne af en evaluering af projektets forløb i perioden 2013-2016. Evalueringens overordnede formål er at undersøge implementeringen af projektet med henblik på at uddrage læring og viden, der kan bidrage til at styrke forbedringsarbejdet i de danske kommuner mere generelt.

 

Forfattere: Maja Kring Schjørring, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Morten Hulvej Rod