Skip to main content

Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU

19-05-2017

I 2015 gennemførte Statens Institut for Folkesundhed, SDU, en befolkningsundersøgelse om alkoholvaner, -holdninger og -konsekvenser som det danske bidrag til en standardiseret, europæisk alkoholundersøgelse, RARHA SEAS ('Reducing Alcohol Related Harm Standardised European Alcohol Survey'). I alt deltog 19 europæiske lande i undersøgelsen i 2015 med besvarelser fra i alt 33.000 personer. Resultaterne fra undersøgelsen er nu formidlet i en international rapport, som også indeholder sammenligninger af resultater fra tidligere gennemførte befolkningsundersøgelser i de europæiske lande.

 

Forfattere: Ola Ekholm, Heidi Amalie Rosendahl Jensen (Dansk bidrag)