Skip to main content

Bemærkninger til mad og måltider

03-03-2017

Børns ernæring, mad- og måltidsvaner er et centralt tema i sundhedsplejerskernes arbejde og deres rådgivning af forældre og børn. Ernæring, mad- og måltidsvaner er vigtigt for barnets sunde udvikling, og det er et område, som optager børnefamilier.

Denne temarapport fra Databasen Børns Sundhed handler om mad og måltider hos indskolingsbørn belyst ved hjælp af sundhedsplejerskers journaler.

Rapporten er baseret på sundhedsplejerskers journaldata om 6.290 børn, der er indskolingsundersøgt i skoleåret 2015-2016.

 

Forfattere: Anette Johansen og Bjørn E. Holstein