Skip to main content

Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2014-2016

01-07-2017
Befolkningsundersøgelserne i Grønland er undersøgelser af voksne indbyggere i Grønland. Det overordnede formål er at belyse sundhed og sygelighed i befolkningen samt udviklingen i sundhed og sygelighed over tid ved at sammenligne resultaterne med resultater fra tidligere undersøgelser.

 

Forfattere: Nina Odgaard Nielsen og Peter Bjerregaard