Skip to main content

Variationer i deltagelsesprocenter

22-11-2016

Forsøg på at monitorere sundheds- og risikoadfærd har længe været plaget af lavere og lavere interesse i at besvare spørgeskemaer i befolkningen.

Rapporten præsenterer resultaterne fra en undersøgelse, der belyser, hvilke faktorer der kan være med til at forklare variationer i deltagelsesprocenterne mellem de regionale stikprøver og den nationale stikprøve i Den Nationale Sundhedsprofil 2013.

 

Forfattere: Anne Illemann Christensen, Maj Bekker-Jeppesen, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Knud Juel