Skip to main content

Vægtøgning i den danske befolkning 1994-2013

20-11-2016

Overvægt er en stigende udfordring for folkesundheden, da det blandt andet øger risikoen for type-2 diabetes, hjertekarsygdomme, kræft, sygdomme i bevægeapparatet og giver nedsat levetid og livskvalitet.

Rapporten belyser betydningsfulde sociodemografiske, sociale og livsstilsrelaterede faktorer for vægtøgning i den voksne danske befolkning.

Datamaterialet stammer fra nationalt repræsentative spørgeskemaundersøgelser.

 

Forfattere: Anne Vinggaard Christensen, Michael Davidsen, Nina Føns Johnsen, Knud Juel