Skip to main content

Nyfødt - Forberedelse til fødsel og familie

04-12-2016

Projekt  Nyfødt - Forberedelse til fødsel og familie (Nyfødt) havde til formål at udvikle, implementere og evaluere et forskningsbaseret fødsels- og forældreforberedelsesprogram. Kommende og nybagte forældre deltog i Nyfødt-kurser på Hvidovre Hospital i løbet af 2012-2014, hvor de blev undervist af jordemødre og sundhedsplejersker.

Denne rapport er resultatet af et delprojekt støttet af Region Hovedstadens Regionsråds pulje vedrørende udsatte borgere. Formålet med delprojektet er at belyse effekten af Nyfødt blandt socialt og psykisk sårbare forældre. Derudover undersøges der, om Nyfødt kan være med til at forebygge efterfødselsreaktioner blandt alle deltagere i Nyfødt-programmet.

 

Forfattere: Solveig Forberg Axelsen, Malene Kubstrup Nelausen, Carina Sjöberg Brixval, Pernille Due, Vibeke Koushede