Skip to main content

Brug af medicin

28-11-2016

I denne temarapport er brugen af medicin målt ved selvrapportering fra et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Spørgsmål om brug af medicin er indgået i Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne i 1994, 2000, 2005, 2010 og 2013.

Svarpersonerne er blevet bedt om at angive deres brug af forskellige former for receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin inden for en 14-dagsperiode. Der blev alene spurgt til brugen af forskellige former for medicin og ikke til mængden eller typen af denne.

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen, Knud Juel