Skip to main content

Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2014

26-11-2016

Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2014 er en undersøgelse af voksne indbyggere i Grønland.

Den trykte version af rapporten indeholder både den danske og den grønlandske version. De elektroniske versionerer er på henholdsvis dansk og grønlandsk. Download rapporten på grønlandsk her.

Det overordnede formål med undersøgelsen er at belyse sundhed og sygelighed i befolkningen samt udviklingen i levevilkår, livsstil og helbred over tid ved at sammenligne resultaterne fra 2014 med resultater fra de tidligere befolkningsundersøgelser i 1993, 1999 og 2005. Specielt undersøges demografiske, regionale og sociale forskelle i fysisk og psykisk helbred og sygdomsmønstre i befolkningen. Undersøgelsen kan blandt andet bruges til at måle udviklingen i folkesundheden i Grønland med særlig henblik på de indsatsområder, der indgår i Inuuneritta II (Det Grønlandske Folkesundhedsprogram 2013-2019): Kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet.

Undersøgelsen kan endvidere bidrage til en bedre forståelse for helbredseffekterne af udviklingen fra en traditionel tilværelse til en moderne industrialiseret livsstil, herunder udviklingen i sygelighed med særlig fokus på hjertekarsygdomme, diabetes og andre kroniske sygdomme, og udgør således en vigtig platform for fremtidige forebyggelsesinitiativer.

Se faktaark med hovedfund:

Dansk
Grønlandsk

Se metoderapport (på engelsk):

Metoderapport

 

Forfattere: Inger Katrine Dahl-Petersen, Christina Viskum Lytken Larsen, Nina Odgaard Nielsen, Marit Eika Jørgensen, Peter Bjerregaard