Skip to main content

Sygdomsbyrden i Danmark

06-12-2015

Sygdomsbyrden i Danmark viser helt nye opgørelser af, hvordan 21 udbredte sygdomme belaster danskerne.

Rapporten præsenterer tal for, hvordan sygdommene belaster i forhold til forekomst, dødelighed, behandling i både primær- og hospitalssektoren, fravær fra arbejdsmarkedet og sundhedsøkonomiske konsekvenser, samt den sociale ulighed i sygdomsbyrden. De forskellige sygdomme belaster patienterne og samfundet på meget forskellig måde. Der er forskelle i forhold til aldersgrupper, der er forskelle på køn, og der er sociale forskelle. Nogle sygdomme er dødelige og forårsager for tidlig død. Andre sygdomme er belastende i store perioder af hverdagslivet og nedsætter livskvaliteten – både psykisk og fysisk. Endelig trækker sygdommene i forskellig grad på samfundets ressourcer.

Rapporten er revideret i oktober 2015.

 

Forfattere: Esben Meulengracht Flachs, Louise Eriksen, Mette Bjerrum Koch, Julie Thorning Ryd, Emily Dibba, Lise Skov-Ettrup, Knud Juel