Skip to main content

Øresundhed

24-12-2015

Rapporten giver et aktuelt billede af sundhed og levevilkår blandt den voksne befolkning i Øresundsregionen og viser udviklingen i løbet af 00’erne. Tilsvarende rapporter er blevet udarbejdet i 1995, 2001 og 2002 (Om sundhed och ohälsa kring sundet).

Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Enheden for Folkesundhed og Social Bæredygtighed i Region Skåne og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og bygger hovedsageligt på oplysninger fra spørgeskemaundersøgelser gennemført i Skåne og på Sjælland i 2000 og 2012/2013.

 

Forfattere: Maria Fridh, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Martin Lindström, Mathias Grahn, Ola Ekholm, Maria Rosvall, Birgit Modén