Skip to main content

Når man har sagt A, må man også sige B

10-12-2015

Rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse af social ulighed i kræftrehabilitering. Undersøgelsens formål er at bidrage til en større forståelse af, hvorfor patienter, der har kort eller ingen uddannelse samt lav indkomst, kun i mindre grad henvises til og tager imod tilbud om kommunal rehabilitering, og hvad der på den baggrund kan gøres for at styrke målgruppens deltagelse i rehabilitering og derved mindske uligheden.

 

Forfattere: Pia Vivian Pedersen, Liselotte Ingholt, Tine Tjørnhøj-Thomsen