Skip to main content

Materiale og metode

16-11-2015

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet har i 1987, 1994, 2000, 2005, 2010 og 2013 gennemført nationalt repræsentative sundheds- og sygelighedsundersøgelser (SUSY-undersøgelserne) af den voksne (16 år eller derover) befolkning i Danmark. I 2010 og 2013 er er SUSY-undersøgelsen gennemført som en del af en større national undersøgelse af den voksne befolknings sundhed og sygelighed - Den Nationale Sundhedsprofil. Der er i Den Nationale Sundhedsprofil 2013 udtrykket en stikprøve fra hver region og en national stikprøve (SUSY-stikprøven) og i denne rapport beskrives SUSY 2013-stikprøven.

 

Forfattere: Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Knud Juel