Skip to main content

Mænd og mænd imellem

18-12-2015

Denne rapport præsenterer resultaterne af en evaluering af tre rehabiliteringsindsatser, som Center for Kræft og Sundhed København (CKSK) har iværksat som del af "Mænd og kommunal kræftrehabilitering – et udviklingsprojekt med henblik på øget rekruttering". Rapporten fokuserer på mændenes perspektiver på og vurderinger af indsatserne og bygger på tre fokusgruppeinterview med mænd, der har deltaget i de tre tilbud.

 

Forfattere: Maja Kring Schjørring, Tine Tjørnhøj-Thomsen