Skip to main content

Familietypens betydning for indskolingsbørns sundhed og trivsel

08-12-2015

De seneste år har rapporterne fra Databasen Børns Sundhed handlet om sundhedsproblemer blandt børn, fx overvægt, motorik og trivselsproblemer. 

Denne gang retter vi blikket mod børnenes nære omgivelser, nemlig familien. Hvilken slags familie har de børn, der starter i skolen? Hvorledes har familieformen udviklet sig siden de var spædbørn? Hænger børnenes sundhed og trivsel ved indskoling sammen med familieformen? Kan man spore forældres skilsmisse i børnenes sundhed og trivsel ved indskoling? Data fra sundhedsplejerskernes journaler giver en unik indsigt i disse forhold. 

Rapporten er baseret på sundhedsplejerskers journaldata om 6.027 børn, der er indskolingsundersøgt i skoleåret 2013/14.

 

Forfattere: Anette Johansen, Sofie Weber Pant, Bjørn E. Holstein