Skip to main content

Alment praktiserende lægers holdning til Opfølgende Hjemmebesøg

22-11-2015

I januar 2014 blev et pilotprojekt iværksat, hvor de praktiserende læger i Roskilde og Vordingborg kommuner fik mulighed for at visitere ny-udskrevne patienter til Følge-Op ordningen.

Denne rapport præsenterer resultaterne fra en kvalitativ undersøgelse af de involverede lægers oplevelse af denne screeningsændring.

 

Forfattere: Henriette Knold Rossau, Inge Jekes, Lau Caspar Thygesen, Ann-Dorthe Zwisler