Skip to main content

Vi mænd, kræft og rehabilitering

30-09-2014

Rapporten "Vi mænd, kræft og rehabilitering" præsenterer resultaterne af en undersøgelse af mænds perspektiver på kræftrehabilitering. Undersøgelsen skal først og fremmest bidrage til en forståelse af hvilke særlige forhold, der får kræftdiagnosticerede mænd til at vælge eller fravælge CKSK's rehabiliteringstilbud. Denne viden er nødvendig for, at CKSK kan målrette sine rehabiliteringstilbud til mænd i alle aldre. Vi har i rapporten arbejdet ud fra et bredt undersøgelsesperspektiv, hvor vi har interesseret os for mændenes sygdoms- og behandlingserfaringer, deres hverdagsliv og deres egen forståelse af rehabilitering. Vi har i særlig grad været interesserede i mændenes egne tanker og ræsonnementer om rehabilitering, herunder den rolle som diagnosen, behandlingen og deres generelle livssituation, fx ægtefælle, pårørende og venner, spiller i disse overvejelser.

 

Forfattere: Liselotte Ingholt, Tine Tjørnhøj-Thomsen