Skip to main content

Som ringe i vandet

04-11-2014

Rapporten belyser den grønlandske befolknings viden om og holdninger til seksuelle overgreb mod børn og befolkningens sociale engagement i børns liv, følelse af fællesskab og sammenhold i nærområdet, kapacitet til at gøre en indsats og handle på mistanke om og kendskab til seksuelle overgreb mod børn. Endvidere skildres, hvor befolkningen placerer ansvaret for at forhindre seksuelle overgreb og ansvaret for at handle på mistanke om seksuelle overgreb.

Rapporten præsenterer resultater fra et kvalitativt studie og en telefoninterviewundersøgelse i 2012. De to del undersøgelser udgør en baselineundersøgelse forud for en treårig indsats ’Som ringe i vandet’, hvor det overordnede mål er at højne befolkningens viden om seksuelle overgreb mod børn, samt skærpe holdningerne til seksuelle overgreb mod børn.

Undersøgelserne er blevet gennemført i et samarbejde med Foreningen Bedre Børneliv og Center for Sundhedsforskning i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Links til rapporten på grønlandsk og resuméer:
Lang version, grønlandsk
Resumé, dansk
Resumé, grønlandsk

 

Forfattere: Cecilia Petrine Pedersen, Camilla Gohr, Ingelise Olsen