Skip to main content

Ops√łgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere

17-11-2014

Denne rapport beskriver resultaterne af en evaluering af opsøgende sundhedsindsatser til socialt udsatte borgere og hermed til borgere, som er kendetegnet ved at leve med en række komplekse og forskelligartede problemstillinger, og som normalt ikke benytter eller rummes af det eksisterende sundheds- og socialvæsen. Et særlig fokus i evalueringen er på, hvorvidt organiseringen af de forskellige tilbud og indsatser på området har haft en betydning for de opnåede resultater vedrørende borgernes helbredstilstand.

 

Forfattere: Ulf Hjelmar, Ane Reese Mikkelsen og Pia Vivian Pedersen