Skip to main content

Kortlægning

02-12-2014

Denne rapport præsenterer og beskriver resultaterne fra den anden af i alt tre kortlægninger af kommunernes arbejde med at implementere anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. I alt har 97 kommuner besvaret et spørgeskema, der blev udsendt i september 2014, og som har dannet grundlag for denne kortlægning. Endvidere har 10 kommuner deltaget i en kvalitativ interviewundersøgelse. Kortlægningen vil blive gentaget i 2015 og vil samlet set give værdifuld viden om, hvordan det kommunale arbejde med forebyggelsespakkerne udvikler sig over tid.

Rapporten kan bruges som et opslagsværk, der beskriver status på nationalt og regionalt niveau. Kommunerne kan også sammenligne deres egen forebyggelsesindsats med resultaterne i kortlægningen. Denne kortlægning fokuserer på kommunernes arbejde med at implementere de to senest udkomne forebyggelsespakker om forebyggelse af overvægt og stoffer og har derfor et mindre omfang sammenholdt med kortlægningen fra 2013, der havde fokus på de første ni forebyggelsespakker.

 

Forfattere: Nanna Schneekloth Christiansen, Christian Hollemann Pedersen, Ditte Heering Holt, Teresa Holmberg, Anne Illemann Christensen, Morten Hulvej Rod