Skip to main content

Implementering af Opfølgende Hjemmebesøg i Region Sjælland

16-09-2014

Opfølgende hjemmebesøg implementeres aktuelt over hele landet som led i den nationale handleplan for ældre medicinske patienter. I Region Sjælland blev opfølgende hjemmebesøg, navngivet som 'Følge-op-ordningen', implementeret i december 2012. En kvantitativ monitorering af ordningen har vist, at færre end forventet bliver henvist, og at henviste patienter ikke modtager hjemmebesøg.

Denne rapport præsenterer resultater fra en kvalitativ undersøgelse af forhold, der påvirker den tværsektorielle implementering af opfølgende hjemmebesøg med fokus på klinikeres og fagpersoners oplevelse af ordningen og af hvordan, den fungerer i praksis.

 

Forfattere: Sara Fokdal Lehn, Morten Hulvej Rod, Lau Caspar Thygesen, Ann-Dorthe Zwisler